Thursday, January 29, 2009

VISI DAN MISI SYARIKAT

Bagi memastikan syarikat lebih berdaya saing, MBSB mempunyai wawasan untuk;
- menjana ekonomi yang sihat dan maju
- menyahut seruan kerajaan untuk melahirkan usahawan Bumiputera yang berketerampilan
dan berdaya maju.
- Memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti dan efisyen
- Memenuhi spesifikasi perkhidmatan yang efektif dan berteraskan kepuasan pelanggan
- Mesra pengguna, tepat dan selaras dengan keperluan perkhidmatan

Berdaya maju dalam misi untuk;
- Mencapai pertumbuhan berterusan melalui perkhidmatan yang berkualiti dan kepuasan
pelanggan dengan MOTTO:

"JUJUR, MANTAP DAN BERKUALITI MEMBINA JARINGAN PERHUBUNGAN
ANTARA PELANGGAN DAN PENGUSAHA, KAKITANGAN SERTA MASYARAKAT
YANG BERETIKA DAN BERMORAL TINGGI"

1 comments:

aizariza said...

KEEP UP YOUR GOOD WORK!!!